Skal du i dåp, bryllup eller gravferd?


Kirkene i Bærum sikrer høy varsomhet rundt de kirkelige seremonier som gjennomføres i koronatiden.

Dåp, bryllup og gravferder gjennomføres i Den norske kirke i Bærum. Vi er varsomme om deltagernes helse, og har derfor gode rutiner for å sikre smittevern. Per 23. april 2020 er maks antall deltagere i seremonien 30 personer, plus kirkelige ansatte. Begrensningene gjelder foreløpig til og med 15. juni. Følg med her på nettsiden for eventuelle endringer. 

Mange kirkegjengere er i risikogrupper og vi oppfordrer derfor alle deltagere å følge de nasjonale føringene fra Folkehelseinstituttet og Regjeringen. Det innebærer, blant annet: 
•    Bli hjemme hvis du har forkjølelsesymptomer, hvis du har vært i område med vedvarende smitte eller i kontakt med smittede. 
•    Hold avstand til andre deltagere (Minimum 1 meter)
•    Ikke håndhilse eller klem
•    Sikre god håndhygiene. Det er antibac tilgjengelig i kirkene våre

Hvis du har bestilt dåp eller bryllup i den nærmeste tiden vil du bli kontaktet av Kirketorget med spørsmål om du ønsker å opprettholde eller utsette seremonien. 

Gravferder gjennomføres med hjelp av videostrømming på nett. Det vil si at den nærmeste familien, opp til 30 personer, kan møte i kirken og øvrige deltagere følger med på nett. Minnesamvær utsettes til et tidspunkt når sentrale myndigheter har godkjent at større grupper av mennesker får lov å møtes igjen. 

Kontakt Kirketorget: 67 500 500 / kirketorget.baerum@kirken.no
 

Tilbake