Menighetene i Bærum kirkelige fellesråd

Aktuelt i menighetene

Temakveld: En Gud for de mange

Velkommen til temakveld med Helge Simonnes torsdag 27 oktober!    Les mer...

Eva Cassidy – Alle sjelers helgen

Konsert i Lommedalen kirke Allehelgensdag, 6. november kl 19.00 – med Tonje Våg...   Les mer...

Huset på Høvik er revet.

Prest ut - drivstoff inn    Les mer...

Temakvelder og trosopplæring for voksne

Noter deg disse datoene og informer venner og bekjente du tror vil ha glede av...   Les mer...

Salmekveld i kulturkirken Grinilund

Salmekveld i kulturkirken Grinilund    Les mer...

Oktober 2016 i Bryn menighet

Dag for dag i menigheten    Les mer...

Kirken på Jar

Ny utgave av Kirken på Jar er ute nå.    Les mer...

Superfredag i Bryn høsten 2016

Neste Superfredag blir 28. oktober kl 18-20 på Bryn menighetshus.    Les mer...

Musikk i bærumskirkene

Fra gregorianikk til Eva Cassidy.    Les mer...

Konsert med HYMN

Konsert med «HYMN» i kulturkirken Grinilund    Les mer...

Bærum Soul Children

Bærum Soul Children er for "tweens" fra 10 - 16 år.    Les mer...

Generasjonsang og babysang i Tanum menighet

Tlbudene er for barn fra ca. 3 - 9 måneder med foresatte; Generasjonssang og Ba...   Les mer...

Sammen i sorgen

velkommen til sorggruppe   Les mer...

Babysang i Helgerud kirke

Du og barnet ditt er hjertelig velkomne!     Les mer...

"Hvorfor er det sånn" - tro og vitenskap

Et tilbud til 8.klassinger i Bryn menighet    Les mer...

Seminarkvelder

Plan for 2016/2017    Les mer...

Babysang Høsten 2016

Babysang på Haslum menighetshus er et gratis tilbud for alle babyer med foreldr...   Les mer...

Formiddagstreff i Bryn høsten 2016

  Neste formiddagstreff er: tirsdag 18. oktober kl. 11 Hyggetreff...   Les mer...

Bryn menighet inviterer til Myldredag med middag høsten 2016

Bryn menighet inviterer til middag på Myldredag! Nest...   Les mer...

Møt Kristin, vår menighetspedagog

Kristin Solemdal Eisinger er fra 1. april vår nye menighetspedagog i Bryn menig...   Les mer...

ÅRSMELDING LYSAKER/SNARØYA MENIGHET 2015

Les her    Les mer...

Bryn kirketidende nr 2 2016

   Les mer...

Østerås menighets misjonsprosjekt

Vi i Østerås menighet er glade for å støtte NMS sitt arbeid i Midtøsten.    Les mer...

Les siste nummer av Bryn kirketidende

   Les mer...