Kirkelig fellesråd i Bærum > Fellesrådet

Fellesrådet i Bærum

Møter, råd og utvalg

Fellesrådsmøter 2019

Møter i Bærum kirkelige fellesråd 2019
Møtested: Kirketorget i Sandvika, Brambanigården
Møtetid: kl 19.00
 
Datoer Innkalling Referatsaker Protokoll Evt. merkn.
 7.mar       x   x   a   b   c     x  
 25.apr       x   x   a   b     x  
 13.jun       x   x   a   b   c     x  
 12.sep       x   x   a   b   c    
 24.okt       x   x   a   b  

Bryn menighetshus, kl 20.30

  5.des           

Protokoller legges ut etter at de er godkjent i påfølgende møte.

Fellesrådsmøter 2018

Møter i Bærum kirkelige fellesråd 2018
Møtested: Kirketorget i Sandvika, Brambanigården
Møtetid: kl 19.00
 
Datoer Innkalling Referatsaker Protokoll Evt. merkn.
 25.jan       x   x   a   b      x  Kl 18.00
 15.mar       x   x   a   b      x  
 26.apr       x   x   a   b      x  
 14.jun       x   x   a   b   c      x  kl 19.30, Østerås kirke
 13.sep       x   x   a   b      x  
 18.okt       x   x   a   b      x  kl 20.15, Bryn men.hus
  6.des       x   x   a    kl 18.00 Tanum kirkesenter

Fellesrådsmøter 2017

Møter i Bærum kirkelige fellesråd 2017
Møtested: Kirketorget i Sandvika, Brambanigården
Møtetid: kl 19.00
 
Datoer Innkalling Referatsaker Protokoll Evt. merkn.
26.jan       x            
 2.mar       x   x   a  b        x  
27.apr       x   x   a  b        x  
 8.jun       x   x   a  b        x  
14.sep       x   x   a  b        x  
26.okt       x   x   a  b        x  
 7.des       x   x   a  b    Tanum kirkesenter

Fellesrådsmøter 2016

 

Møter i Bærum kirkelige fellesråd 2016
Møtested: Kirketorget i Sandvika, Brambanigården
Møtetid: kl 19.00
 
Datoer Innkalling Referatsaker Protokoll Evt. merkn.
03.mar        x  x  -  a   -   b   -   c       x  
21.apr        x  x  -  a   -   b   -   c       x  
02.jun        x  x  -  a   -   b        x  i Grinilund kirke
15.sep        x  x  -  a  -  b       x  
27.okt        x  x  -  a  -  b       x  
01.des        x  x  -  a  -  b       x  i Østerås kirke

Fellesrådet 2016
Fellesrådsmøter 2015

Møtedatoer:

05.03.15 - innkalling - protokoll
23.04.15 - møtet avlyst
07.05.15 - innkalling - referatsakera)b)c) - protokoll
04.06.15 - innkalling - protokoll
17.09.15 - innkalling - referatsaker, a), b), c) - protokoll
29.10.15 - innkalling - referatsaker, a), b) - protokoll
03.12.15 - innkalling - referatsaker, a), c) - protokoll. NB! Møtet holdes på Bryn menighetshus

Møtested: Kirketorget i Sandvika, Brambanigården
Kl: 19.00

Fellesrådet 2015

Oversikt over Fellesrådets medlemmer.

Les mer...

Fellesrådsmøter 2014

Møter i Bærum kirkelige fellesråd 2014

Les mer...

Årsmeldinger og handlingsplaner

Årsmelding 2017
Årsmelding 2016
Årsmelding 2015
Handlingsplan

Klikk på bildet for å laste ned handlingsplanen.

Les mer...

Årsmeldinger

Om fellesrådet

I kirkelovens § 14 slås det fast at menighetene gjennom kirkelig fellesråd skal samarbeide om visse oppgaver. Dette gjelder: 
  • - Administrative og økonomiske oppgaver, bl.a. koordinering av budsjettarbeidet på vegne av menighetene. 
  • - Mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen. I dette ligger det bl.a. å koordinere de planene menighetene har for sin virksomhet, og fordele tilgjengelige ressurser til disse. 
  • - Arbeidsgiveransvar (tilsettelser, ledelse, arbeidsmiljø, HMS-arbeid, IA-oppfølging, lønnsforhandlinger, stillingsinstrukser mm.) 
  • - Koordinere ressursbruken og fremme samarbeid og mellom menighetene. 
  • - Ivareta det ansvaret soknene har ift kommunen. 
 Fellesrådet legger forholdene til rette og hjelper til med å organisere arbeidet i kirken lokalt på best mulig måte. Fellesrådet har på mange områder fullmakt til å fatte 
selvstendige vedtak på vegne av menighetene. Fellesrådet skal utfordre soknene til samarbeid og kompromissløsinger. Fellesrådet er videre viktig som talerør for menighetenes felles strategi, og for prioriteringer og økonomi overfor kommunen.