Gravferd i Bærum.

Gravferd i Bærum.

11.12.2013

Gravferd i Bærum.

Døden kan være vanskelig å gripe, å miste er tungt å ta inn over seg. Gravferden gjør døden og adskillelsen mer konkret.
 

Å samles om kisten til takk og ettertanke er et stoppested på veien gjennom sorgen. Mange kjenner seg hjulpet av de kjente rammene gravferdsgudstjenesten gir i avskjed med den døde.

En kirkelig gravferd er samtidig en offentlig handling. Det er et felleskap som markerer at et liv er slutt. Vi viser respekt for den avdøde, for livet som har vært og for livet som skal leves. I gravferden får vi takke og minnes, her er det rom for gråt og savn. Gravferdsgudstjenesten er en bønn om forsoning, fremtid og håp.
 

Praktisk informasjon

Kirketorget er felles servicekontor for menighetene i Den norske kirke i Bærum, Vi svarer på spørsmål i forbindelse med kirkelig gravferd og setter opp tid for seremonier i kirkene. Hvis man benytter et gravferdsbyrå avtaler de seremonitidspunkt direkte med kirketorget.

 

KIRKETORGET I BÆRUM

Postadresse:
P.b. 484
1302 Sandvika

Telefon: 67 500 500

Besøksadresse:
Rådhustorget 5 (Brambanigården)
1337 Sandvika

 

GRAVPLASSENE (tidligere kalt kirkegårdene)

Bærum kommune overtok forvaltningsansvar for kirkegårdene i Bærum fra 01.01.08 og har hatt denne oppgaven siden da. Dette innebærer at gravferdsbyråer og etterlatte skal forholde seg til Bærum kommune når det gjelder kirkegårdssaker. Kirkegårdskontoret har nå endret navn til Gravplassforvaltningen og noen av kirkegårdene kalles gravplasser.

 

Alle gravferder i Bærum kommune registreres gjennom gravplassforvaltningens register. Her finner man en samlet oversikt over kommende Gravferdseremonier i Bærum.
 

Her finner du nødvendig info om gravplass og gravlegging: GRAVPLASSFORVALTNINGEN (Bærum kommune)