Oktober 2019 i Bryn menighet

Oktober 2019 i Bryn menighet

02.10.2019

Oktober 2019 i Bryn menighet

Dag for dag i menigheten

ti 1. oktober
kl. 11 Formiddagstreff på menighetshuset
Vi synger sammen med Anne, utlodning

to 3. oktober
kl. 19 – 21 Åpen kirke for stillhet, lystenning og bønn

sø 6. oktober    17. søndag i treenighetstiden    Fil 1, 20 – 26
kl. 11 Gudstjeneste

ma 7. oktober
kl. 11 Babysang på menighetshuset
kl. 17 Myldremiddag på menighetshuset
kl. 17.45 Knøttesang på menighetshuset

ti 8. oktober
kl. 19 Voksenkoret Koriander øver på menighetshuset

on 9. oktober
kl. 19 Motettkoret øver i kirken

to 10. oktober
kl. 19 – 21 Åpen kirke for stillhet, lystenning og bønn

fr 11. oktober
kl. 18 Superfredag, klubb for skolebarn på menighetshuset
kl. 18 Festlig fredag, ungdomsklubb i Krypten

sø 13. oktober    18. søndag i treenighetstiden    Mark 1, 40 – 45
kl. 11 Gudstjeneste, søndagsskole

ma 14. oktober
kl. 11 Babysang på menighetshuset

ti 15. oktober
kl. 19 Åpen sangkafé med Koriander og musikere på menighetshuset

on 16. oktober
kl. 18 Møt Petter uteligger i Bryn kirke
Sang ved Hans-Olav Mørk
Gratis inngang

to 17. oktober
kl. 19 – 21 Åpen kirke for stillhet, lystenning og bønn

fr 18. oktober
kl. 18 Festlig fredag, ungdomsklubb i Krypten

sø 20. oktober    19. søndag i treenighetstiden    Luk 9, 57 – 62
kl. 11 Gudstjeneste

ma 21. oktober
kl. 11 Babysang på menighetshuset
kl. 17 Myldremiddag-spesial med 2-åringer på menighetshuset
kl. 17.45 Knøttesang på menighetshuset

ti 22. oktober
kl. 19 Voksenkoret Koriander øver på menighetshuset

to 24. oktober
kl. 19 – 21 Åpen kirke for stillhet, lystenning og bønn

fr 25. oktober
kl. 18 Festlig fredag, ungdomsklubb i Krypten

sø 27. oktober    Bots og bønnedag        Luk 15, 11 – 32
kl. 11 Gudstjeneste, utdeling av fireårsbok
kl. 19 Konsert i Bryn kirke,
Sangsyklusen Sommerlandet fremføres av 4 kor, solist og forteller,
Tord Gustavsen med musikere, dirigent Elisabeth Aanje
Billetter ved inngangen

ma 28. oktober
kl. 11 Babysang på menighetshuset

ti 29. oktober
kl. 18 Informasjonsmøte for konfirmantforeldre i kirken
kl. 19 Voksenkoret Koriander øver på menighetshuset

on 30. oktober
kl. 19 Motettkoret øver i kirken

to 31. oktober
kl. 17 Hallo venn (Halloween) på Rykkinn fritidshus
kl. 19 – 21 Åpen kirke for stillhet, lystenning og bønn

fr 1. november
kl. 18 Festlig fredag, ungdomsklubb i Krypten

lø 2. november    
kl. 10.30 – 14    Høstmarked på menighetshuset – salg, lotteri, kafé, underholdning    
kl. 15 Minnegudstjeneste i kirken
.
sø 3. november  Allehelgens dag            Jes 60, 18 – 22
kl. 11 Gudstjeneste med sanger fra vest, Motettkoret og Koriander medvirker