Samtalegruppe om tro og liv og de store eksistensielle spørsmålene

Samtalegruppe om tro og liv og de store eksistensielle spørsmålene

16.08.2019

Samtalegruppe om tro og liv og de store eksistensielle spørsmålene

Fire torsdagskvelder i Høvik menighet høsten 2019. 

Samtalegruppe om tro og liv

og de store eksistensielle spørsmålene

 

Prest Benedikte Ericson vil lede ut fra boken «For vår skyld, Et rop til kirken». 

Velkommen til fire kvelder: Torsdagene 19/9, 17/10, 14/11 og 12/12, kl 18,30- 20,30, i Høvik menighetshus.

Benedikte vil innlede hver kveld ut fra temaer i boka. Det vil handle om skyld og frykt, - om uskyld og tillit, - hvordan være sanne i møte med våre liv? -  hva er tillitsskapende kristen tro i dag?

Det blir en vandring sammen «fra mørke til lys» der vi også utforsker hva Guds velsignelse over våre liv kan bety. Etter innledningen vil vi arbeide i små summegrupper og i felleskap der vi deler erfaringer og tanker.  Kvelden avsluttes i kirke med meditativ aftenbønn med nattverd.

 

Bindende påmelding til sokneprest Trygve Rø tr272@kirken.no eller  sms-telefon til 47840438, innen 13.september.  Ta gjerne kontakt om du har spørsmål. Boken kan kjøpes på 1. samling.

Velkommen!