Er du Tanums nye kateket?

24.06.2019

Er du Tanums nye kateket?

Vår kjære kateket Hege har sagt opp sin stilling, og vi lyser derfor ut kateketstillingen med ansvar for aldersgruppa 0-12. Er det deg?

Les utlysningen og søk her!

 

Tanum er et sokn med ca. 13 000 innbyggere, hvorav litt over 8 000 er medlemmer av Den norske kirke. Tilflytningen er betydelig. 
Geografisk spenner menigheten fra urbane Sandvika til svært landlige omgivelser i Vestmarka. Innenfor menighetens grenser ligger 3 barneskoler og to ungdomsskoler. Forhold mellom skoler og menighet er godt, og det er allerede flere samarbeidsopplegg i sving: noen felles for kirken og skolen i Bærum, og noen lokale.

Det er korte avstander i soknet, men desto flere bakker! Selve kirken ligger nydelig plassert på Tanumplatået i Tanumskogen ca. 5 km fra Sandvika. Den har plass til ca. 250 mennesker. Tanum kirke er en av landets vakreste og eldste kirker, datert til midten av 1100-tallet. I tilknytning til kirken ligger et nyåpnet kirkesenter hvor de fleste av menighetens arrangementer finner sted. Der har staben kontor, og det er menighetssaler og møterom. Her får man som undervisningsansatt med andre ord fantastiske fasiliteter å jobbe ut fra: et vakkert, gammelt kirkerom som er «en læreplan i seg selv», kombinert med et funksjonelt, praktisk, vakkert og nytt bygg ved siden av.

Tanum menighet betjenes i dag av sokneprest, kapellan, kateket, menighetspedagog, diakon og kantor, samt sekretær og kirketjenere i små stillinger. I tillegg har Tanum felles kirkeforvalter med Fornebulandet menighet i Bærum. I Tanum er vi heldige nok til å ha to kateketstillinger med hvert sitt fokus. De samarbeider tett, men har sitt hovedblikk på hver sin aldersgruppe: 0-12 og 13-18. Som kateket for aldersgruppa 0-12 i Tanum menighet har du ansvar for både trosopplæringsarbeidet og det kontinuerlige barnearbeidet i menigheten. Du trer inn i en engasjert, motivert og dyktig stab. Ikke minst har vi også en fantastisk flokk med kompetente, engasjerte og ivrige frivillige medarbeidere.

Tanum menighet har formulert sine grunnverdier slik: Tradisjon - tilhørighet - fornyelse, og vil med det understreke både forankring og vilje til å møte nye tider og mennesker med evangeliet. 

Gudstjenesten er vårt hovedsatsingsområde, med et gjennomsnittlig frammøte på hovedgudstjenestene på ca. 90-100. Gudstjenesten som pulsslag i menigheten og arbeidet vårt er også et viktig fokus for trosopplæringen og barne- og ungdomsarbeid.