Sommerens gudstjenester

Sommerens gudstjenester

Sommerens gudstjenester

Annenhver søndag i Haslum og Jar kirke i sommer. 

I sommer er det gudstjeneste annenhver søndag i Haslum og Jar kirker. Les her