Gjennom alt

Gjennom alt

12.06.2019

Gjennom alt

Felles satsing for å styrke tilbudet for ansatte, pårørende og beboere.


Kirkelig fellesråd i Bærum og Bærum kommune har en felles satsing for å styrke tilbudet for ansatte, pårørende og beboere ved Bærum bo- og behandlingssentre - Gjennom alt -  Med bakgrunn som diakon, prest og sykepleier er Mari Wirgenes ansatt for å ivareta dette arbeidet.