Velkommen til HEI-festivalen 2019!

Velkommen til HEI-festivalen 2019!

19.08.2019

Velkommen til HEI-festivalen 2019!

Lørdag 24. august er det tid for årets utgave av HEI-festivalen. Sammen med en rekke organisasjoner, lag og foreninger kommer vi sammen på kirkebakken og på sletta for å si HEI! til hverandre, prate med noen vi ikke har pratet med før, og vise frem alle aktiviteter og alt det flotte arbeidet som blir gjort for at nærmiljøet vårt skal være et godt sted å bo og et godt sted å være!


HEI-festivalen 2019 arrangeres lørdag 24. august fra kl. 11.00 til 15.00.

Det er femte året på rad HEI-festivalen arrangeres, og årets programmet er mer innholdsrikt enn noen gang.

Festivalen åpnes av ordfører Lisbeth Hammer Krog og Olivia Wille-Paulsen vil delta med solosang.

Informasjonsstands og aktiviteter med alle 23 deltakende organisasjoner og lag, er spredt utover området i og rundt Eiksmarka kirke, på Slettestien og på skaterampen ved Eiksmarka skole.


Program for HEI-festivalen 2019, lørdag 24. august

11.00   HEI-festivalen åpnes av ordfører Lisbeth Hammer Krog
            Sang v/Olivia Wille-Paulsen
            Noen ord v/Annie Manshaus Lingjerde, AnnieOne
11.30   Samling for seksåringer i kirkerommet
            Sebastian Holth Silva har oppvisning og lærer bort triks på skaterampen v/skolen. Ta med skateboard!
12.00   Underholdning og aktiviteter på scenen:
            Utdeling av 6-årsbok med bibelfortelling
            Eiksmarka kirkes barnekor
13.00   Underholdning og aktiviteter på scenen:
            Dansegruppe fra JUMP
            Haslumseter kapell «50 år»
14.00   Underholdning og aktiviteter på scenen:
            Bærum spelemannslag
            Sang v/Aurora Jacobsen
14.30   I kirkerommet: Foredrag v/Kjell Günther-Ellefsen – «Historien om Grini gård»
15.00   Avslutning av festivalen
            Julie, Camilla og Emilie Holth danser
            Marie Eiksund Sæthre, Anna Pfanzelter og Mathilde Concetta Synnestvedt danser BlimE-dansen 2019

Hele dagen lørdag 24. august:
-Alle deltakende lag og organisasjoner har info-stands og aktiviteter rundt Eiksmarka kirke, på Slettestien og ved skolen
-Kafe i Eiksmarka Kirke
-Ansiktsmaling for barna
-Klovnen Heidi Andersen lager ballongfigurer til barna
-Maleriutstilling i Eiksmarka kirke med malerier fra elever ved SFO på Eiksmarka skole


Disse lag og organisasjoner deltar på årets HEI-festival 2019:

3. Eiksmaka 1, KFUK- KFUM Speidere

1. Eiksmarka NSF speiderne

Fossum Idrettsforening, fotball

Grini Golfklubb

Eiksmarka Rotaryklubb

Eiksmarka skole SFO

Lions Club Eiksmarka-Hosle

Eiksmarka menighet

Good News Teknikk

Bærum spelemannslag

Eiksmarka Sanitetsforening

Haslumseter kapell

Eiksmarka Vel

Eiksmarka Tennisklubb

Rideskolen Østern Brug

Annie One «trener og inspirator», Annie Manshaus

Eikeli og Eiksmarka Skolekorps

Grini Gård Kjell Günther-Ellefsen

JUMP

Skateren Sebastian Holth Silva

Væsker KampkunstAkademi

KIWI Eiksmarka

Krømer Foto


HEI-festivalen har hentet navnet fra HEI-kampanjen på Eiksmarka skole

Hei-kampanjen ble startet av FAU ved Eiksmarka skole høsten 2013. Kampanjen var inspirert av landsdekkende kampanjer som «Voksne skaper vennskap sammen» og politiske initiativ som «manifest mot mobbing». Hei kampanjen er en holdningsskapende, forebyggende lokalsamfunnskampanje, som fokuserer på positiv adferd.

Hei-kampanjen er forankret i Eiksmarka skoles visjon «Entusiastiske ansatte og engasjerte foreldre vil sammen skape en av landets beste oppvekstarenaer, som stimulerer kunnskaper, kreativitet, sosial kompetanse og utvikler glade og modige barn».

Et afrikansk ordtak sier at «det kreves en hel landsby for å oppdra et barn». Eiksmarka har gjennom mange år utviklet seg til å bli en av landets beste oppvekstarenaer, til å bli en velfungerende landsby. Gjennom Hei kampanjen ønsker foresatte ved Eiksmarka Skole å bruke det som er bra på Eiksmarka til å løse det som kan oppleves som vanskelig eller som rett og slett ikke er så bra – slik at det gode miljøet utvikles til glede for flest mulig, ja helst alle, på Eiksmarka.


«Hei!»

Hei-kampanjen handler om å verdsette verdier som respekt, åpenhet og toleranse. Kampanjen fokuserer på at av alle viktige ting er nok det viktigste å bli sett og anerkjent for den man er. Den enkleste bekreftelsen på at en ser og blir sett på Eiksmarka er når vi sier «Hei!» til hverandre.

Hei-kampanjen handler således i første rekke om å bidra til at flest mulig blir sett så ofte som mulig. Den handler om å se hverandre og si hei.
 

«Vis at du bryr deg»

Hei-kampanjen er et lavterskel tiltak med få bivirkninger - men med god effekt. Gjennom økt bevisstgjøring på viktigheten av at vi blir kjent med og verdsetter hverandre styrker vi felleskapet og bidrar til en ønsket positiv utvikling av Eiksmarka.

Hei-kampanjen er derfor en kampanje som favner alt og alle som vil Eiksmarkas beste, og gjerne flere enn dette. Kampanjen er derfor ikke forbeholdt noen spesielle eller konkrete grupper.  Det er en lokalsamfunnskampanje.

Det er et ønske om at andre frivillige og/eller ideelle organisasjoner i lokalsamfunnet tar del i kampanjen.  Dette fordi vi alle på hver vår måte er med på å skape en trygg og god oppvekstarena på Eiksmarka.

I samarbeid med elevrådet ble det laget en HEI-logo som brukes som symbol for kampanjen og som minner om Hei-budskapet, og tilhørende aktiviteter.

Et eksempel på et positivt initiativ som viser at Hei-kampanjen utvikler seg utenfor skolen og FAU er «Hei-festivalen», som i år arrangeres for femte år på rad. Eiksmarka menighet koordinerer festivalen, hvor forskjellige organisasjoner fra nærmiljøet deltar.