Mars 2019 i Bryn menighet

Mars 2019 i Bryn menighet

01.03.2019

Mars 2019 i Bryn menighet

Korrigert utgave!

Noen datoer var blitt feil i første utgave!

sø 3. mars        Fastelavnssøndag – Luk 18, 31 – 34
kl. 11 Karnevalsgudstjeneste som starter i kirken og fortsetter på menighetshuset med kirkekaffe og aktiviteter.

ma 4. mars
kl. 19 Temasamling for konfirmantforesatte i kirken

ti 5. mars
kl. 11 Formiddagstreff på menighetshuset
Hilde Kristiansen presenterer nye bøker, utlodning
kl. 19 Voksenkoret Koriander øver på menighetshuset

to 7. mars
kl. 11 Babysang på menighetshuset
kl. 19 – 21 Åpen kirke for stillhet, lystenning og bønn

sø 10. mars    1. søndag i fastetiden – Matt 26, 36 – 45
kl. 11 Gudstjeneste, Olsenbanden medvirker

ma 11. mars
kl. 17 Myldremiddag på menighetshuset
kl. 17.45 Knøttesang på menighetshuset

ti 12. mars
kl. 19 Voksenkoret Koriander øver på menighetshuset

to 14. mars
kl. 11 Babysang på menighetshuset
kl. 19 – 21 Åpen kirke for stillhet, lystenning og bønn

sø 17. mars    2. søndag i fastetiden – Luk 13, 22 – 30
kl. 11 Gudstjeneste

ti 19. mars
kl. 11 Hyggetreff på menighetshuset
Utlodning
kl. 17 Crescendo Ten Sing øver på menighetshuset
kl. 19 Voksenkoret Koriander øver på menighetshuset

on 20. mars
kl. 19 Motettkoret øver i kirken

to 21. mars
kl. 11 Babysang på menighetshuset
kl. 19 Åpen kirke for stillhet, lystenning og bønn

fr 22. mars
kl. 18 Festlig fredag – ungdomsklubb på menighetshuset
sø 24. mars    Maria budskapsdag – Luk 1, 39 – 45
kl. 11 Gudstjeneste,  Mammakoret synger

ma 25. mars
kl. 17 Myldremiddag på menighetshuset
kl. 17.45 Knøttesang på menighetshuset

ti 26. mars
kl. 19 Voksenkoret Koriander øver på menighetshuset

on 27. mars
kl. 19 Motettkoret øver i kirken

to 28. mars
kl. 11 Babysang på menighetshuset
kl. 19 Menighetsfest på menighetshuset
Alle er hjertelig velkomne
kl. 19 – 21 Åpen kirke for stillhet, lystenning og bønn

fr 29. mars
kl. 18 Superfredag på menighetshuset – klubb for skolebarn

sø 31. mars    3. søndag i fastetiden – Luk 22, 28 – 34
kl. 11 Gudstjeneste med sanger fra vest
Motettkoret og Koriander medvirker

sø 7. april        4. søndag i fastetiden – Joh 6, 24 – 36
kl. 11 Fasteaksjonsgudstjeneste og påfølgende bøsseaksjon.
Meld deg som bøssebærer til sg585@kirken.no