JORDVENN; venn med hele skaperverket!

JORDVENN; venn med hele skaperverket!

Hyggelig samvære rett etter gudstjeneste. Vi møtes utenfor menighetshuset k.l 12:30.

Gjerne med sekk, litt niste og kledd i turtøy.

 4 søndager pr. år.

DATOER; 3/3, 7/4, 5/5 og 16/6

Jordvenn – venn med hele skaperverket.

Jord – viser til den konkrete jordbunnen, stedet hvor en er, og på samme tid kan det omhandle hele skaper-verket, verden, kloden.

Venn – en person en har nært forhold til. Kommer fra et germansk ord som betyr å «elske».

(Sitat fra boken «Jordvenn».)

Vi gjør nytte av følgende;

  • Nærmiljøet
  • Læring gjennom sansene
  • Ta vare på jorda, også i et globalt perspektiv.

 

Vi skal bruke den store, fine kirketomta vår de første to gangene. Det blir mulig å grille, ake, bygge et alter av naturmaterialer, dyrke i våre pallekasser, gå en tur i nærmiljøet.

Den siste gangen, blir vi med Grøntutvalg på en pilegrimsvandring rundt og langs Lysakerelva.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med Menighetspedagog i Jar kirke, Maya W Solheim

ms994@kirken.no