Utdeling av fireårsboka

Utdeling av fireårsboka

Torsdag 18.oktober ønsker vi velkommen til middag, undretur og søndag 21.oktober blir det 4 -årsbokutdeling.

Alle som er eller blir 4 år inviteres til å gå fireårsboken; Linda og den store kirka.

Det blir en samling hos oss torsdag 18.oktober kl 17:00 hvor vi spiser middag sammen, ser en film-snutt og de minste går en undertur i kirken.

Vi avslutter dagen med sang og lystenning.

Søndag  21. oktober deltar vi med sang i gudstjenesten kl. 11:00 og får fireårsboka der. Alle er invitert til kirkekaffen etterpå. 

Vi håper mange vil delta og at faddere og øvige familiemedlemmer også blir med.

 

Påmelding sendes til menighetspedagog; maya@baerum.kirken.no innen 13/10.