Haslum menighet

Haslum menighet

11.10.2017

Haslum menighet

Diakoni i Haslum menighet

 

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste som skal være der når vi opplever at livet er utfordrende. Det handler også om å forebygge, kjempe for rettferdighet og verne om skaperverket. Vi er en del av en større helhet. Spennet er stort fra den hverdagslige omsorgen for naboen via arbeid for klima til internasjonalt engasjement for nedkjemping av fattigdom.

 

De fleste av menighetens tilbud har diakonale sider ved seg, deriblant menighetens trosopplæringstiltak for barn og unge i alderen 0-18 år, gudstjenestene og kirkekaffe.

 

Andre tilbud i menigheten er:

Babysang - hver uke for voksne som er hjemme med små barn.

Supermandag – dropp-inn middag for store og små annenhver mandag.

Åpen lunsj – en onsdag i måneden inviterer vi til lunsj og samvær.

Ten Sing – hver tirsdag.

Kirkekor – som øver annenhver torsdag.

Temakvelder – foredragskvelder for voksne med samtale og kveldsmat.

Formiddagstreff – siste onsdag i måneden for seniorer.

Blåtur på sommeren med seniorene.

Åpen kirke – hver tirsdag

Besøk på Ringhøyden seniorsenter.

Samtaletilbud

Kulturgruppe – en gang i måneden

Sorgen det ikke sendes blomster til – samtalegrupper ved samlivsbrudd

 

Kontakt:

Sokneprest: Torunn Jåvold

Mail: sokneprest@haslum-menighet.no

 

Kateket: Caroline Vesterberg

Mail: kateket@haslum-menighet.no

 

Menighetspedagog: Sigrid Eline Andersen

Mail: sigrid.eline@baerum.kirken.no

 

Mer informasjon:

Hjemmeside: www.haslum-menighet.no

Facebook: https://www.facebook.com/haslumkirke