Grinilund menighet

11.10.2017

Grinilund menighet

Diakonalt arbeid i Grinilund menighet

Babysang i Grinilund kirke, Grinilunden 10, hver onsdag kl 11-13.
Velkommen til en hyggelig stund for deg og din baby, med sang, bevegelse og sosialt samvær!

Det blir servert deilig lunsj etter sangen!

Alder: 0 - 1 år
Drop in
Pris: Gratis

Spørsmål om babysang? Se Facebook "babysang i Grinilund kirke" eller kontakt Kari Anne LIerpå E-post organist@grinilund-menighet.no

 

Andakter på Eikstunet, samtaler og sjelesorg, kirkekaffe: Kontakt Else Bang Engebretsen e-post: sokneprest@grinilund-menighet.no

 

ONIK: Onsdag i kirken. Se hjemmeside for mer info. grinilund-menighet.no

 

Konfirmant og ungdomsarbeid er felles med Østerås menighet. 

Og velkommen til kirkekaffe

 

Kontakt:

Grinilund menighet har ikke egen diakon, men diakonalt arbeid foregår hver dag gjennom samtaler, arrangementer og gudstjenester.

Sokneprest:Else Bang Engebretsen e-post: sokneprest@grinilund-menighet.no

Forvalter:Finn-ole@baerum.kirken.no