Eiksmarka menighet

Eiksmarka menighet

11.10.2017

Eiksmarka menighet

Diakonalt arbeid i Eiksmarka menighet

Babysang i Eiksmarka kirke, Grinilunden 10, hver onsdag kl 11-13.
Hver onsdag unntatt i skoleferiene. Velkommen til en hyggelig stund for deg og din baby med sang,
bevegelse og sosialt samvær! Vi møtes onsdager fra kl. 11:00-13:00. Det blir servert deilig lunsj etter
sangen!

• Alder: 0 - 1 år
• Drop in
• Pris: Gratis.

Spørsmål om babysang? Lik oss på Facebook
”Babysang i Eiksmarka kirke” eller kontakt
Menighetspedagog Mari Søreide,
e-post ms858@kirken.no

 

Andakter på Eikstunet, samtaler og sjelesorg, kirkekaffe: Kontakt Else Bang Engebretsen e-post: ee.439@kirken.no.

 

ONIK: Onsdag i kirken. Se hjemmeside for mer info. eiksmarka-menighet.no

 

Konfirmant og ungdomsarbeid er felles med Østerås menighet. 

Og velkommen til kirkekaffe

 

Kontakt:

Eiksmarka menighet har ikke egen diakon, men diakonalt arbeid foregår hver dag gjennom samtaler, arrangementer og gudstjenester.

Sokneprest:Else Bang Engebretsen e-post: ee439@kirken.no