Østerås menighet

Østerås menighet

09.10.2017

Østerås menighet

Østerås menighet – noen diakonale tilbud høsten 2017

«Familiekor» med middag, lek, sang og sosialt samvær. Hele familien samles annenhver torsdag (i oddetallsuker) kl 17.00. Se hjemmesiden. Velkommen!

 

Babysang og lunch, hver tirsdag kl 11- 13 (ikke i skolens ferier). Se hjemmesiden. Velkommen!

 

”Kaffetreffen» er åpen lunch for godt voksne mennesker. Holdes i kirkestuen, annenhver mandag i oddetallsuker, kl 11- 13. Uhøytidelige samlinger med god mat, god tid til sosialt samvær og et viktig og trivelig samlingssted for eldre. Velkommen!

 

”Besøkstjenesten” har flere faste besøkere. Besøkerne har faste oppdrag, og går på besøk i hjemmene eller noen også på institusjonene som ligger i Østerås menighet. Vi trenger flere besøkere. Har du lyst til å bidra eller få besøk, ta gjerne kontakt.

 

Vi trenger flere hjelpende hender til kirkevert- og blomstertjeneste. Har du lyst til å ønske folk velkommen til kirken, lage og servere kaffe eller arrangere blomster til alteretta gjerne kontakt og bli med i et hyggelig arbeidsfellesskap.

 

”Sorgen det ikke sendes blomster til”, støttegruppe ved samlivsbrudd og skilsmisse. Vi starter opp nye grupper i samarbeid med diakoner i Oslo bispedømme. Samlingene holdes på Diakonhjemmet. Informasjonsmøte holdes 16.oktober. Ta gjerne kontakt for mer informasjon og påmelding.

 

Sorggruppe for enker/enkemenn/ livsledsagere. Ny gruppe starter i samarbeid med diakonen i Høvik; Ellen Haave og holdes på Hennie Onstad seniorsenter. Informasjonsmøte 13. november. Ta gjerne kontakt for mer informasjon og påmelding.

 

Samtaletjeneste om sorg- og livsmestring.

Diakon tar jevnlig imot til samtaler på kontoret på dagtid. 

Ta gjerne kontakt.

 

Kirkens nærvær på institusjoner for eldre. Soknepresten og diakonen holder andakt eller gudstjenester med nattverd hver 3. uke på Capralhaugen boliger med omsorg, Lønnås-, Østerås- og Solbakken bo-og behandlingshjem.

Samlingene er høytidelige og tilpasset beboerenesfunksjonsnivå. Det gis også tilbud om nattverd, forbønn og samtale ved livets slutt. 

 

Sørgende er velkommen til minnegudstjenesteAllehelgensdag. Gudstjenesten er på kveldstid i Grinilund kirke. Se annonse. 

 

 

Randi Bergkåsa

Soknediakon i Østerås

Telefon 400 36 493

diakon@oesteraas-menighet.no