Jar menighet

09.10.2017

Jar menighet

Diakoni i Jar menighet

 

Den norske kirkes visjon for den diakonale tjenesten er Guds kjærlighet til alle mennesker og til alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.

Gjennom livet vil vi alle ha bruk for omsorg og hjelp, og vi har alle et kall om å være tilstede for hverandre.

Grunnleggende i kristen tro er at mennesker er skapt til fellesskap. Gode fellesskap gir alle mulighet til både å yte og å ta imot. De har plass til mangfoldet og sørger for at ingen faller utenfor.

Jar menighet har ulike tilbud og de fleste av menighetens tiltak har diakonale sider, slik som:

Gudstjenestene, Søndagsskolen, Barnevirksomheten, ungdomsklubben Jatsi, det store trosopplæringsprogrammet med tiltak for alle aldersgrupper fra 0 – 20, konfirmantarbeidet, loppemarked, julemarked, konserter.

I tillegg har vi:

 • besøkstjeneste, samtaler og andre former for individuell oppfølging
 • middag for alle
 • kirkeskyss
 • forsangerkor for voksne
 • onsdagsmøter
 • kirkekaffe
 • temakvelder
 • formiddagstreff
 • Tornfrid-nettverket for kvinner med foredrag og diskusjon
 • institusjonsbesøk og andakter
 • dåpssamlinger
 • babysang
 • sommertur
 • bibelgrupper
 • Jarringen
 • bønnesamling på kvinnenes internasjonale bønnedag
 • internasjonalt arbeid med vennskapsmenighet i Saku, Estland
 • menigheten er en grønn menighet, med stort engasjement for vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Gunnel Johansson Rø

Diakon i Jar menighet

Telefon: 982 67 840

Mail: diakon@jar-menighet.no

 

Eller se på

 • Hjemmesiden: jar-menighet.no
 • Facebook: jarmenighet