Diakoni på trikk/buss/bane!

Diakoni på trikk/buss/bane!

09.10.2017

Diakoni på trikk/buss/bane!

#ditdugår

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, hvordan vi viser nestekjærlighet, er inkluderende, og viser engasjement og ansvar for både miljø, forbruk og rettferdighet. Diakonen leder det diakonale arbeidet i en menighet eller kirke, og har et hovedansvar for at diakonien virkeliggjøres gjennom kirkens liv og lære. Helt konkret så jobber diakoner med å bedre menneskers livsvilkår uavhengig av bakgrunn og livsfase. 

I hele uke 41 finner du plakater om diakoni på trikk/buss/bane i Oslo, Asker og Bærum.

Hva finnes av diakonalt arbeid i din lokale menighet?
Se under fanen "diakoni".
 

Her finner du artikler om diakonale tilbud i Oslo, Asker og Bærum.