Bryn menighet

Bryn menighet

28.09.2017

Bryn menighet

Diakonale tiltak i Bryn menighet

Myldredag – middagsservering annenhver mandag kl 17, med etterfølgende Barnekor og Myldrekor

Formiddagstreff annenhver tirsdag kl 11 – 13 med andakt og sang, et kåseri og god formiddagsmat spørrequiz eller utlodning, og vi drar på tur.

Institusjonsbesøk med samtaler, sangandakter, nattverd og middager

Malekurs på 10 samlinger hvert semester med profesjonell lærer, åpent for både nybegynnere og viderekommende.

Åpen kirke hver torsdag fra 19 – 21 hele året, for stillhet, lystenning og bønn.

Hjemmebesøk

Sorggruppe – i samarbeid med diakonen i Tanum menighet

Misjonsprosjekter for barn og unge på Madagaskar og for Latvia.

Fasteaksjon – der konfirmantene gjør en spesiell innsats for Kirken Nødhjelp

Grønn menighet

Kirkekaffe, som regel bak i kirken etter gudstjenesten.

De fleste av menighetens tiltak har diakonale sider, slik som:

Gudstjenestene, Søndagsskolen, Barnekoret, barneklubben Superfredag, Crescendo Ten Sing, ungdomsklubben Festlig Fredag, det store trosopplæringsprogrammet med tiltak for alle aldersgrupper fra 0 – 20, konfirmantarbeidet, høstmarked, Motettkoret, Voksenkoret Koriander, konserter

 

Kontakt:

Olav Jakobsen (kulturdiakon)
911 41 365
olavj@bryn-menighet.no

På nettet:
bryn-menighet.no
facebook.com/brynmenighet