Lommedalen menighet

Lommedalen menighet

27.09.2017

Lommedalen menighet

Diakoni i Lommedalen menighet

 

Ungdom

Ungdomsarbeidet i Lommedalen kirke har en tydelig diakonal profil og praksis. Det er et lavterskeltilbud som omfatter mange av ungdommene på Bærums Verk og i Lommedalen.

En ungdomsdiakon i 100 prosent stilling leder arbeidet sammen med en ungdomsarbeider i en mindre stilling. 

Sammen leder de Lommedalen Ten Sing, som møtes i kirka hver fredag kveld. Ungdomsdiakonen jobber videre med lederomsorg og lederutvikling, oppfølging av enkeltungdom, trosopplæringstiltak for ungdom, og bidrar i konfirmantarbeidet.

Ved Tryvannstreffene for russen, representerer hun og andre diakoner i den norske kirke med varmestue, et sted å kunne puste ut og kanskje snakke med noen.

Elevate Club, som drives av frivillige, er et lavterskeltilbud for «tweens» 9–13 år.

 

Andre tiltak

Lommedalen kirke har ikke egen menighetsdiakon. Likevel er diakoni et kjennetegn ved mye av det vanlige arbeidet og livet i menigheten. Her en noen eksempler:

Babysang. –  Drop-in. Gratis.Sang, lek, prat og hygge. Mandager kl11-12. Sjekk hjemmeside for mer info. 

Kirkekaffe. Det er kirkekaffe etter gudstjenesten nesten hver gang. Et viktig samlingspunkt for å styrke fellesskapet i menigheten. Bibelgrupper, korforeldre og en rekke andre frivillige står for baking og servering.

 

SuperOnsdag. Hver onsdag ettermiddag tilbys middag og hyggelig fellesskap til alle som vil. Tilbudet brukes særlig av barnefamilier, men er åpent for alle.

 

Sykehjemsandakter. Prester, kantor og frivillige leder hver måned andakter ved Gullhaug bo- og behandlingshjem og Lommedalen omsorgsbolig 

 

Samtale, veiledning og sjelesorg. Tilbys av prestene, og benyttes av mange.

 

Kvindeforeningen. Den tradisjonsrike foreningen (130 år) som støtter Sjømannskirken møtes siste onsdag i måneden kl 11. 

 

Mannsforum. Møteplass for menn, med kaffe, foredrag, samtaler, turer.  Andre torsdag i måneden kl 20. 

 

Ladys of Lommedalen. Møteplass for kvinner, noen ganger i semesteret.

 

Julemessa. Et inkluderende arrangement med stor aktivitet og mange fine tiltak som er med på å bygge fellesskap og engasjement. Både i forberedelsene og når messa finner sted.

 

Inntektene fra julemessa til menighetens

 

Misjons- og solidaritetsprosjekter. 

• Lommedalen kirke har en samarbeidsavtale med Det Norske Misjonsselskap, og støtter deres tiltak for barn og unge på Madagaskar.

• Bukas Palad, et sosialt prosjekt i Manila, Filippinene – med lokal støttegruppe i Lommedalen/Bærums Verk

• Steps Norway, hjelpesendinger til fattige i Lativa – et lokalt initiativ.

 

For mer informasjon ta kontakt med

 

Ungdomsdiakon Camilla Juell

ungdom@lommedalen-menighet.no

 

Sokneprest Knut Grønvik

sokneprest@lommedalen-menighet.no

 

Besøk også vår hjemmeside: http://www.lommedalen-menighet.no/

 

Facebook side: https://www.facebook.com/Lommedalen-kirke-500108260315/

 

Lommedalen Ten Sing : https://www.facebook.com/Lommedalen-TenSing-563036060381839/

 

Instagram: lommedalentensing