Høvik menighet

Høvik menighet

27.09.2017

Høvik menighet

Diakoniarbeidet i Høvik menighet

- Sjelesorgsamtaler

- Gågruppe (60-70år) Mandager kl 10.30 fra Hennie Onstad seniorsenter

- Åpen kafé siste tirsdag i mnd på menighetshuset kl 1130-14. (Litt program kl 13. Vaffel og kaffe.

- Bibelgruppe annenhver fredag kl 11-12 på Hennie Onstad senorsenter. Ta med Bibel/gammel salmebok. Vi samtaler om søndagens tekster.

- Sorggruppe for enker og enkemenn over 60 år

- Åpen kirke første torsdag i måneden kl 19-21. Kveldsmesse med nattverd kl 2030. Lystenning og mulighet for samtale med diakonen. 

- Bibelgrupper i hjemmene

- Andakt Solvik sykehjem annenhver fredag kl 11-1130 ved diakon

 

Diakon: Ellen Haave

Telefon: 40036132

Mail: ellen.haave@hovik-menighet.no