Tanum menighet

Tanum menighet

26.09.2017

Tanum menighet

Diakoni i Tanum menighet

Visjonen til Tanum menighet er «Nærmere deg». Denne visjonen peker både på vårt forhold til Gud og til vår neste. Gjennom livet vil vi alle ha bruk for omsorg og hjelp, og vi har alle et kall om å være tilstede for hverandre.

Tanum menighet har ulike tilbud som for eksempel:

 • Sorggruppe, kranseverksted
 • hjemmebesøk, samtaler og andre former for individuell oppfølging
 • forbønnstjeneste: bønn og stillhet
 • kirkeskyss

Grunnleggende i kristen tro er at mennesker er skapt til fellesskap. Gode fellesskap gir alle mulighet til både å yte og å ta imot. De har plass til mangfoldet og sørger for at ingen faller utenfor.

Ved Tanum kirke bygger vi nå et nytt kirkesenter. Det skal åpnes første søndag i advent 2017. Her vil det bli tilbud om ulike fellesskap. Noen eksempler er

 • Barnekor
 • Kor for voksne (TIB)
 • Ungdomsklubb
 • Undringsgruppe
 • Generasjonssang
 • StrikkSnakk
 • Gudstjenester
 • Kirkekaffe
 • Åpen kafe og Gå gruppe
 • Temakvelder

En viktig del av diakonien er frivillighetsarbeidet. Det å være frivillig gir mulighet til å bli kjent med nye mennesker, gir en tilhørighet og er viktig for at menigheten skal kunne være en levende menighet. Vi er avhengig av alle «lemmene på legemet».

Det nye kirkesenteret ligger vakkert til på Tanumplatået. Her blir vi daglig minnet på vår takknemlighet og respekt for, og avhengighet av, Guds skaperverk. Tanum menighet er Grønn menighet og vi har forpliktet oss til å sette fokus på Vern om skaperverket og Kampen for rettferdighet.

Vårt misjonsprosjekt er barne- og ungdomsarbeidet på El Alto i Bolivia.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Synnøve Ilebekk Johansen

Diakon i Tanum menighet

Telefon: 982 67 830

Mail: diakon@tanum-menighet.no

 

Eller se på

 • Hjemmesiden: tanum-menighet.no
 • Facebook: Tanum menighet
 • Facebook: Ung i Tanum