Inn- og utmelding på nett

Inn- og utmelding på nett

15.08.2016

Inn- og utmelding på nett

Ved pålogging gjennom ID-porten kan du undersøke om du er oppført som medlem i kirken. Det er den kristne dåp som er medlemskriteriet i Den norske kirke.

 

Klikk her for tilgang 

Kontaktinfo Kirketorget: tlf 67 500 500 - mail: kirketorget.baerum@kirken.no