Inn- og utmelding på nett

15.08.2016

Inn- og utmelding på nett

Nå kan du sjekke medlemsopplysninger på nett. 

15.august åpner muligheten for å sjekke din egen medlemsstatus på nett. Det betyr at publikum får tilgang til egne opplysninger i kirkens medlemsregister via ID-porten.

Den nye løsningen kommer i tillegg til de allerede eksisterende måtene å melde seg inn eller ut av kirken på. Dette vil si at man fremdeles kan sende forespørsel om utmelding til det lokale menighetskontoret. Om noen ønsker å melde seg inn hos presten, på menighetskontoret eller Kirketorget, er dette like naturlig som tidligere. Den nye løsningen er et supplement.

Her får du tilgang: https://kirken.no/medlem

Kontaktinfo Kirketorget: tlf 67 500 500 - mail: kirketorget@baerum.kirken.no