Medlemsskap i Den norske kirke

Medlemsskap i Den norske kirke

22.05.2014

Medlemsskap i Den norske kirke

Informasjon om medlemskap i Den norske kirke.

1. januar 2016 var 73 % av befolkningen medlemmer av Den norske kirke. Medlemmene begrunner sitt medlemskap ulikt. For noen teller respekten for vår kristne tradisjon og kultur sterkest, mens for andre bunner dette i et dypt personlig engasjement. Kirken ber aldri om begrunnelse for den enkeltes kirkemedlemskap.

Dåp er bakgrunn for medlemskap i Den norske kirke. For å bli medlem må man altså være døpt eller bli døpt. I linken nedenfor finner du informasjon om hvordan du går frem for å melde deg inn og hvilke betingelser som gjelder.
 
Noen ønsker å melde seg ut av Den norske kirke. Enten fordi man ikke ønsker å være medlem av en kristen kirke lenger, eller vil tilhøre et annet trossamfunn. Dette må da ordnes formelt med en skriftlig utmelding.

Her kan du lese mer om 
 Inn- og utmelding (Via linken kan du også laste ned skjema for inn- og utmelding)


Kirketorget er felles servicekontor for menighetene i Bærum og kan hjelpe deg med inn og utmelding
Besøksadresse: Rådhustorget 5
Postadresse: P.b 484, 1302 Sandvika
Tlf. 67 500 500

 

 


Mer om lignende tema:

Tilhørighet og medlemskap
- Om barns medlemsskap

 

 

 


Hva er forskjell på å være medlem og å stå som tilhørig? Staten regner barn som tilhørende foreldrenes trossamfunn, dette gjelder alle trossamfunn. De blir medlem i Den norske kirke ved dåp, dersom foreldrene velger å la dem døpe.